VOX - řešení pro malé obce

VOX umožňuje vytvářet systémy pro malé i větší obce, kde je zejména oceňována možnost doplnění či nahrazení stávajícího drátového obecního rozhlasu, rychlost a snadnost instalace a v neposlední řadě pořizovací cena.

VOX v těchto aplikacích splňuje a často zcela nahrazuje doposud využívané funkce obecního rozhlasu a to s možností směřování hlášení do určitých lokalit a možností nastavení bezobslužných automatických časových hlášení.

 

VOX je představitelem bezdrátového rozhlasu a systému varování obyvatel 21.století. Umožňuje díky rychlému, spolehlivému a cílenému zasílání hlasových zpráv zachraňovat lidské životy, eliminovat újmy na zdraví osob, zvířat a snižovat materiální škody. Umožňuje vstup přes telefonní a radiovou síť a mobilní operátory. Systém používá moderní prvky s digitálním kódováním, čímž je zajištěna stabilita a autentičnost systému.

 

 

VOX přispívá k efektivnímu využití finančních prostředků z veřejných zdrojů. Zařízení je možno připojit na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva.